středa 4. listopadu 2015

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY


  • MOCNINY A ODMOCNINY - číselné výrazy, sčítání, odčítání mocnin, násobení a dělení mocnin, mocnina součinu, podílu, mocnina mocniny, zápis čísel pomocí mocnin 10, zápis čísel pomocí součinu prvočísel
  • VÝRAZY - vzorce, vytýkání, rozklad na součin, sčítání, odčítání, násobení výrazů, krácení lomených výrazů obsahující mocniny
  • LOMENÉ VÝRAZY - rozšiřování a krácení, kdy má výraz smysl - podmínky výrazu, kdy je výraz roven nule
  • LINEÁRNÍ ROVNICE

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.